Nye ordensregler pr. 11. juli 2016

O.F. Møllehøjs bestyrelse har den 11. juli 2016 vedtaget nye ordensregler gældende for alle inden for området. Herunder ses et udpluk af de nye regler og lempelser: – Alle medlemmer har pligt til at holde sig informeret via lokalbladet Møllehøj Information eller Hovedbladet udsendt af Hovedforeningen. – Alle hunde skal…

Læs mere

Disse hunde er IKKE velkomne i OF Møllehøj

OF Møllehøj vægter sikkerheden for vores medlemmer højt. Derfor har vi valgt at udelukke nogle få hunderacer som ikke må opholde sig på OF Møllehøjs område. Vores regler om hundehold går videre end hundelovens bestemmelser idet OF Møllehøjs medlemmer ved urafstemning den 10. april 2008 ikke har ønsket følgende nedenstående…

Læs mere

Vær med som frivillig

Er du ny i O. F Møllehøj er sociale arrangementer en god anledning til at komme ind i fællesskabet. Har du overskud til det, så meld dig som frivillig, når den næste sommerfest eller arbejdsdag skal arrangeres. Det er en god anledning til at lære andre “møllehøjboere” bedre at kende.…

Læs mere

Sæsonstart 2016 – frivillige

Her får du overblik over nogen af de frivillige i O.F. Møllehøj. En stor tak til alle frivillige! Møllehøjs bestyrelse Formand: Thomas Bülow Skouborg – overordnet ansvar/repræsentation i O.F. og udadtil Sekretær (2 år): Thomas Blem Grundahl – ansvar for fællesområder og fællesbygninger Næstformand: Lone Falkenberg – ansvar for sociale…

Læs mere

Dato: Generalforsamling 2016

Alle medlemmer i O.F. Møllehøj indkaldes til ordinær generalforsamling den 20. marts 2016 kl.: 10:00 i Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Bemærk at den officielle indkaldelse til ordinær generalforsamling sker gennem O.F.s medlemsblad i februar måned samt ved brev senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse, bilagt revideret årsrapport og…

Læs mere

Ny lokalplan

Byrådet har den 24. februar 2015 vedtaget at sende forslag til lokalplan 5.15 i offentlig høring. Planen omfatter det eksisterende kolonihaveområde, Haveforeningen Møllehøj ved Kallerupvej ved Hedehusene. Efter planen kan området som hidtil anvendes til kolonihaver. Lokalplanen skal skabe klare og entydige retningslinjer for opførelse af henholdsvis kolonihavehuse, udhuse og…

Læs mere